Heetwerkwacht

Werkzaamheden van een heetwerkwacht

Als er in een bedrijf gewerkt wordt met open vuur of er makkelijk kans is op brand is het verstandig een heetwerkwacht in dienst te hebben. Deze wacht heeft verschillende taken die het werken veiliger maken.

Taken van de heetwerkwacht

Een heetwerkwacht heeft de volgende taken: communicatie, controle, alarmeren en rapporteren. In de cursus die G4S voor deze functie verzorgt wordt dan ook de nadruk gelegd op deze taken en wordt gekeken hoe ze in de praktijk het beste kunnen worden toegepast.

Eventuele problemen signaleren

De heetwerkwacht houdt toezicht als er met vuur gewerkt wordt. Hij of zij signaleert eventuele problemen en houdt in de gaten of er wel volgens de veiligheidsvoorschriften gewerkt wordt. Zo niet, dan kan de wacht de werknemers daarop attenderen zodat ze veiliger gaan werken. Bij het werken met vuur is bijvoorbeeld speciale veiligheidskleding verplicht en als de werknemer deze niet draagt is dat niet goed omdat dit de veiligheid in gevaar brengt.

Verdere taken van de heetwerkwacht

Indien de heetwerkwacht problemen constateert kunnen deze gemeld worden bij de leiding. Zo zijn zij meteen op de hoogte en kan er een nieuw veiligheidsplan opgesteld worden waar iedereen zich aan dient te houden. Daarnaast oefent de wacht controle uit op het materiaal waarmee gewerkt wordt en wordt er met regelmaat gecontroleerd of de veiligheidsproducten nog goed werken.

Problemen oplossen indien deze zich voordoen Mocht er onverhoopt toch brand ontstaan dan is de heetwerkwacht de aangewezen persoon om de hulpdiensten te alarmeren en de mensen op de vloer in veiligheid te brengen. Als de hulpdiensten er zijn is de wacht het eerste aanspreekpunt.