Heetwerkwacht inschakelen als er gewerkt wordt met vuur

In een bedrijf waar regelmatig met (open) vuur gewerkt wordt is het zaak dat de werknemers dit op een veilige manier kunnen doen en er geen gevaar dreigt dat er brand uitbreekt. Om dit te voorkomen kun je als bedrijf een heetwerkwacht inschakelen. 

Werkzaamheden op de juiste manier uitvoeren

Bij G4S kun je terecht als je een dergelijke wacht zoekt. Deze wacht kan ingezet worden op de werkvloer en zo in de gaten houden of alles wel volgens de regels verloopt. Dit betekent concreet dat de heetwerkwacht oplet of de werknemers volgens de gestelde veiligheidsnormen werken en dat ze de werkzaamheden op een veilige manier uitvoeren. Daarnaast wordt gekeken of ze daarvoor de benodigde veiligheidsproducten gebruiken en dit ook op de juiste wijze doen. Indien dit niet het geval is mag de heetwerkwacht ze daar op aanspreken omdat het anders een bedreiging voor de veiligheid vormt.

Ingrijpen indien nodig

In principe volgt de heetwerkwacht de geldende normen van een bedrijf maar als zich een bepaalde onveilige situatie voordoet mag hij of zij ook overgaan tot het nemen van andere maatregelen en kan bijvoorbeeld de werkvloer laten ontruimen indien dit nodig is. Omdat iedere situatie anders is, is de manier waarop wordt ingegrepen niet altijd hetzelfde maar komt de veiligheid van de werknemers altijd op de eerste plaats.  

Eerste aanspreekpunt voor de hulpdiensten

Indien zich toch een onveilige situatie voordoet op de werkvloer en er brand uitbreekt is de heetwerkwacht degene die alarm slaat en de personen in veiligheid brengt. Daarnaast kan hij of zij al beginnen met bluswerkzaamheden totdat de brandweer, door de heetwerkwacht gewaarschuwd, arriveert. De heetwerkwacht vormt op dat moment ook het eerste aanspreekpunt voor de hulpdiensten en kan ze op de hoogte brengen van de situatie zodat zij snel en zo adequaat mogelijk kunnen ingrijpen.