Bedrijfsongeval schadevergoeding krijgen

Bedrijfsongeval schadevergoeding is afhankelijk hoe een bepaald ongeval heeft plaats gevonden. Ligt het gebeuren aan de werknemer zelf, of is dit te danken aan niet deugend materiaal waarmee gewerkt moet worden. Al deze zaken spelen een grote rol bij het bepalen van een eventuele vergoeding. Zodra er een ongeval heeft plaats gevonden op het werk, dan is het vaak de taak om te achterhalen hoe het precies heeft kunnen gebeuren. Vaak komt er een geheel onderzoek om te bepalen wie of wat de oorzaak van dit ongeval is. Het kan zelfs zo erg zijn, dat wanneer een werknemer een letsel oploopt tijdens de werkzaamheden hier de werkgever voor aangesproken kan worden. Niet alleen moet deze werkgever er dan voor zorgen dat al het materiaal vervangen wordt, maar er hangt dan ook nog een flinke boete boven het hoofd. 

Bedrijfsongeval schadevergoeding laten regelen door SAP

SAP letselschade advocaten zijn gespecialiseerd om in dit soort ongevallen te handelen. Zij bekijken de aard van het ongeval en wie hiervoor aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Vaak komt de werkgever er vanaf met het betalen van een schadevergoeding aan de werknemer. Mocht een werknemer zelf de schuld hebben aan een ongeval, door niet de veiligheidsvoorschriften te hanteren, dan kan ontslag het gevolg zijn.

Mocht het zo zij dat jij of een familielid ooit betrokken raakt bij een ongeval, welk aard dan ook, dan is het fijn om te weten dat de advocaten van SAP voor je klaar kunnen staan. Zij hebben veel expertises op verschillende soorten ongevallen.