logoHeader-nl

In Nederland gaan de afkortingen XBRL en SBR hand in hand. SBR staat voor Standard Business Reporting en is de nationale toepassing van XBRL. Dit Standard Business Reporting (SBR) initiatief maakt van de standaard een complete oplossing die iedere ondernemer in Nederland helpt. Maar wel op zo’n manier dat hij er niets van hoeft te merken. Om digitale en gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens mogelijk te maken is niet alleen een communicatiestandaard nodig, maar ook een raamwerk van services voor verzenden en ontvangen, beveiliging en afhandeling van informatie. Daarnaast is er behoefte aan een organisatie die de standaard bewaakt en onderhoudt, de betrokken partijen zoals software leveranciers, accountants en overheden en andere uitvragers met elkaar verenigt en die voorlichting en kennis verzorgt. SBR is in Nederland de organisatie die deze xbrl services biedt. SBR wordt uitgevoerd door Logius, de dienst digitale overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar SBR verleent niet alleen deze service aan de centrale overheid, maar ook de banken en in beginsel alle uitvragers die in SBR willen stappen. SBR staat dus zowel voor een programma als voor een service waarmee ‘ondernemers minder werk hebben aan het maken en aanleveren van verplichte rapportages aan overheden en banken’. Inmiddels vindt het Nederlandse voorbeeld navolging buiten de landsgrenzen. In Australië bestaat SBR al enige jaren. In Nieuw-Zeeland en verschillende andere landen zijn initiatieven genomen om de Nederlandse aanpak te kopiëren. SBR wordt hiermee een wereldwijd programma, wat gunstig is voor bedrijven die in verschillende landen actief zijn. Meer weten? Kijk op een van de onderstaande websites: