WOZ waarde Rotterdam, alles wat je moet weten

De WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Via deze wet wordt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken geregeld in Rotterdam en andere gemeenten. De waarde weergeeft de geschatte marktwaarde van je huis. Deze wordt door de gemeente vastgesteld op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ waarde Rotterdam van 2021 is dus gebaseerd op 1 januari 2020. Bij het waarderen van een onroerende zaak wordt gekeken naar de ligging, inhoud, oppervlakte en verkoopcijfers in de buurt van de onroerende zaak. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met het onderhoud van een woning. Bij een verbouwing is het aannemelijk dat de WOZ-waarde stijgt, terwijl aardbevingsschade of achterstallig onderhoud zorgt voor een daling in de WOZ-waarde.

Hoe vind je de WOZ waarde van jouw woning of bedrijfspand?

Om achter de WOZ waarde Rotterdam van jouw woning of bedrijfspand in Rotterdam te komen, zijn drie mogelijkheden. Zo kan je online op de website WOZ-waardeloket gegevens vinden. Op deze website geldt een maximale hoeveelheid voor het opvragen, om het systeem niet overbelast te maken. Naast het opvragen van de WOZ-waarde vind je op deze website ook andere kenmerken van de woning terug. Ook is deze informatie beschikbaar op MijnOverheid, waarbij je via jouw DigiD in kan loggen om de informatie te bekijken. Daarnaast kan je bij je gemeente zelf informeren over de vastgestelde waarde van uw woning. Zij stellen immers de WOZ-waarde vast en hebben dus ook alle informatie omtrent jouw WOZ-waarde.

Waarom is de WOZ waarde belangrijk?

Het is belangrijk om de WOZ waarde van je woning te weten omdat hier belasting mee gemoeid is. De hoogte van de WOZ bepaalt namelijk de hoogte van de te betalen belastingen en gemeentelijke heffingen. Onder de gemeentelijke heffingen vallen bijvoorbeeld rioolheffing en afvalstoffenheffing. Aan de hand van een taxatie wordt bepaald wat de WOZ-waarde van het huis is en dus wat je moet betalen aan belastingen. Een te hoog geschatte WOZ waarde Rotterdam, kan je dus al snel honderden euro’s kosten. Twijfel je over de uitgebrachte WOZ waarde? Teken dan bezwaar aan of laat dit doen door een gespecialiseerd bedrijf. Dit is voor particulieren een geheel gratis dienst overigens.

WOZ waarde Rotterdam

Aan de hand van de WOZ waarde Rotterdam wordt de onroerende zaakbelasting bepaald. Deze belasting heft de gemeente Rotterdam om de leefbaarheid van de stad te verbeteren. In Rotterdam is de onroerende zaakbelasting in 2021 gedaald ten opzichte van 2020. Het tarief daalde van 0,0853% naar 0,0774%. Dit terwijl de huizenprijzen stegen! De WOZ waarde in Rotterdam is relatief weinig veranderd ten opzichte van andere gemeenten in Nederland. Terwijl de procentuele verandering in Rotterdam rond de 5% ligt, is dit in vele gemeenten 10% of zelfs hoger.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Indien je het niet eens bent met de WOZ waarde Rotterdam van jouw woning, dan kan je bezwaar maken tegen de WOZ waarde. Dit moet echter binnen zes weken gedaan worden. Dit geldt enkel voor het online bezwaar maken, na zes weken kan nog wel schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Daarbij dient wel vermeld te worden waarom het bezwaar zo laat is ingevoerd. Indien er geen geldige reden is, kan de gemeente beslissen om het bezwaar niet meer te behandelen. Hiertegen kan in beroep worden gegaan bij de rechtbank. De rechtbank kijkt vervolgens niet naar de inhoud, maar of het terecht is dat de gemeente het bezwaar niet meer behandeld.