Strategische termen nader toegelicht

strategie

In de zakenwereld is men veel bezig met strategie. Je hoort de begrippen tegenwoordig veel voorbij komen. Vaak worden de begrippen door elkaar gebruikt en weet men niet goed waar men over praat. In dit artikel worden de verschillende termen aan je uitgelegd. Na het lezen van dit artikel kun je interessant gaan lopen doen tijdens vergaderingen of bij het koffieautomaat. We gaan het hier hebben over propositie, positionering, strategie, tactiek, visie en missie. Strategieadvies nodig? Misschien is executive coaching iets voor jou.

Propositie

Dit is de boodschap die je met je merk wil uitdragen. Het kan zijn dat je een fiets verkoopt. Maar wat is kenmerkend voor jou fiets. Vaak is de propositie iets kenmerkends. Het kan een leus of term zijn die verbonden is aan het merk.

Positionering

Dit is de positie van jou merk in vergelijking met andere merken. Een positionering moet onderscheidend zijn. Je moet je dus ergens op onderscheiden van de concurrent. Een positionering is eigenlijk nog meer dan dat. Je positionering moet namelijk onderscheidend zijn in het hoofd van de afnemer. De positionering van Malboro is bijvoorbeeld ruig of stoer. Ondanks dat het een sigaret is, die niet veel verschild van andere sigaretten, roken voornamelijk ruige mannen deze sigaretten.

Strategie

Een strategie wordt op hoofdlijnen uitgezet voor de lange termijn. Er is nog veel bewegingsruimte en er kan door de jaren heen veel veranderen op dit gebied. Toch is het belangrijk om wel een strategie uit te stippelen. Zo weet iedereen in het bedrijf welke kant het bedrijf op gaat.

Tactiek

Dit is iets voor de korte termijn. Tactische beslissingen omvatten de keuze voor middelen en mensen. Tactiek is dus als het ware de uitvoering.

Visie

Veel bedrijven halen de termen visie en missie door elkaar. Met een visie wil je iets bereiken. Ook komen je kernwaarden voor in een visie. Daarnaast is het belangrijk dat een visie onderscheidend is, richting geeft en redelijk scherp geformuleerd is.

Missie

Een missie vertelt waar je voor staat, welke overtuiging je hebt. Daarnaast verteld het welk bestaansrecht je hebt. Ook kan een missie normen en waarden bevatten.