Regeling WBSO

De WBSO-regeling staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk en is in het leven geroepen om ondernemers aan te sporen tot het doen van Research and Development: loonkosten bij het doen van onderzoek zijn vaak erg hoog, veel bedrijven zien hierdoor af van het doen van Research and Development. Om de technologische voorsprongpositie van het Nederlandse bedrijfsleven te behouden, biedt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, middels de WBSO regeling, een fiscale tegemoetkoming voor deze loonkosten. SUBtracers is gespecialiseerd in het aanvragen van subsidieregelingen als de WBSO en kan jouw bedrijf gemakkelijk vooruit helpen met de vaak tijdrovende subsidieadministratie.

Wanneer kom je in aanmerking voor een WBSO-regeling?

Om voor een WBSO-regeling in aanmerking te komen, dien je echter wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:

-Het is toegestaan om drie keer in één jaar een aanvraag in te dienen. Afgewezen aanvragen worden in dit aantal meegenomen. Ook onvolledig ingediende aanvragen tellen mee, wees dus zorgvuldig met het indienen van een aanvraag.

-Een subsidieregeling geldt voor 3 tot 6 maanden. Eén aanvraag mag voor meerdere projecten gelden. Verschillende aanvraagperiodes mogen elkaar niet overlappen.

-De aanvraag dient vóór 31 augustus ingediend te worden, aanvragen die later ingediend worden, worden niet meer in behandeling genomen.

-Aanvragen moeten minimaal één maand voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend. Het kan 3 maanden tot 12 maanden duren voordat er voor een aanvraag groen licht gegeven wordt.

Om geen kostbare tijd te verspillen: mocht je er vrijwel zeker van zijn dat je aan de voorwaarden van een aanvraag voldoet, wacht voor het doen van onderzoek dan niet op groen licht maar begin één maand na de aanvraag.

-Als je in 2018 een WBSO aanvraag doet, houdt er dan rekening mee dat de BSN’s doorgegeven dienen te worden voor een adequate berekening van het S&O-uurloon.

-Mocht er onderzoek gedaan worden in een ander land binnen de Europese Unie, dan geldt de WBSO-regeling nog steeds mits de onderzoeker(s) in kwestie (een) Nederlandse inhoudingsplichtige of (een) Nederlandse IB-ondernemer(s) is/zijn.

-De WBSO-regeling eindigt zodra er is aangetoond dat het model, prototype of de applicatie werkt.