Ontwerp speeltuin

Plaats van ontwikkeling en ontdekking, het ontwerp van een speeltuin

Het ontwerp van een speeltuin is ruimte maken voor spelen, creëren, fantaseren. In de speeltuin, spelend met elkaar, leren kinderen soms meer dan in een klaslokaal. Hoe je vrienden maakt, hoe de seizoenen veranderen, hoe je dingen maakt, je leert je omgeving kennen. Ruimte voor een speeltuin creëren is dus belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en hun leefomgeving. BLT is expert in het ontwikkelen van speeltuinen  buitenspeelplaatsen.

Schoolplein als plek voor ontwikkeling

Met kennis van zaken kan uit een schoolplein veel meer gehaald worden dan een plek om even wat frisse lucht te happen. Een schoolplein draagt bij aan gezonde beweging, de sociale ontwikkeling. Een goed schoolplein is toegankelijk en functioneel ingericht. Hier kun je spelenderwijs leren. Het is er bovendien veilig, maar er is ook genoeg uitdaging. Het groene schoolplein met daarin ruimte voor een natuurlijke speelomgeving is waar de kracht van een ontwerp van groenondernemer BTL ligt. BTL kan zorg dragen van ontwerp tot realisatie van een schoolplein. Voor de veiligheid kan BTL als beheerder ook controles uitoefenen en adviseren. Zo voldoet een schoolplein aan alle veiligheidsvoorschriften.

Buitenspeelplekken groen en toegankelijk

BTL kan ook buitenspeelplekken in een wijk ontwerpen. Hierbij staat een natuurlijke, veilige speelbeleving centraal. Een speelplaats kan een ontmoetingsplaats voor kinderen zijn, een plek in de natuur, een ontdek- en beleefplek. BTL kan naast realisatie van speelplekken ook zorgen voor  het beheer en onderhoud van speelplaatsen met een beheerplan. De speelplaatsen moeten bovendien zo toegankelijk mogelijk zijn voor kinderen.

Openbare ruimte als speelruimte

Een kind kan overal een speelplek creëren als het maar de ruimte krijgt. Hoe maak je dat mogelijk in een wijk?  BTL adviseert graag gemeenten over de speelmogelijkheden in openbare ruimte. Uitvoerig worden mogelijkheden en knelpunten in een wijk geanalyseerd en geïnventariseerd.  Dit wordt samengebracht in een speelkansenkaart. Hiervan uit kan een speelruimtebeleidsplan worden geschreven. Daarbij en ook bij het ontwerp van een speelplaats worden omwonenden ook gevraagd om hun ideeën, advies en wensen.