Kerstpakketten: vooral het gebaar telt

Kerstpakketten

Dat er aan het einde van het jaar (meestal rond half december) kerstpakketten worden uitgereikt, dat is iets dat veel mensen anno 2020 als een gewoonte ervaren. Talrijke medewerkers verwachten bijna niet anders van hun werkgever. Feitelijk gezien is dat niet helemaal terecht. Geen enkele werkgever is verplicht aan kerstpakketten te doen. Wel zijn professionals het erover eens dat het kerstpakket wel degelijk toegevoegde waarde heeft. Het belangrijkste aspect van dit verschijnsel is dat een leidinggevende laat merken dat hij of zij de getoonde inzet en het geleverde werk in het afgelopen jaar op prijs stelt. Door veel mensen wordt dit al dan niet bewust belangrijker gevonden dan wat er eigenlijk precies in het pakket zit.

Kerstpakketten

Waarom moet je als werkgever altijd waardering uiten?

Als werkgever is het simpelweg essentieel om je te beseffen dat je het perfecte werkgeverschap zo goed mogelijk moet proberen te benaderen. Goed werkgeverschap houdt daarbij duidelijk niet alleen een fatsoenlijk salaris is. Talloze werknemers hebben namelijk net zo veel behoefte aan gewaardeerd worden en mogelijkheden tot zelfontplooiing hebben. Als je dit als werkgever weet te bieden, dan straalt dit ook op jou af. Op welke manier? Je moet je beseffen dat medewerkers die goed in hun vel zitten meer productiviteit realiseren, minder vaak ziek zijn en positiever praten over jou als werkgever en over de producten van je bedrijf in het algemeen. Als bedrijf zijnde word je daar simpelweg sterker door.