Interesse in payrolling? Laat je niet misleiden door deze 4 misverstanden

Wanneer je bedrijfsleider bent, dan kan het bijna niet anders of je hebt een razend druk bestaan. Dat is natuurlijk tot op zekere hoogte acceptabel. Het hoort simpelweg ook een beetje bij het ondernemersvak. Echter zijn er uiteraard ook grenzen aan. Als je nu het gevoel hebt dat je deze grenzen aan het overschrijden bent, dan is het zinvol naar manieren te zoeken om tijdwinst te boeken. Het ligt hierbij vervolgens voor de hand om na te denken over het uitbesteden van je personeelszaken, of in ieder geval een groot deel daarvan. Welnu, door aan payrolling te gaan doen zou je deze tijdwinst zonder meer boeken. Je betaalt simpelweg een samen overeengekomen bedrag aan een payrollbureau en deze neemt de taken voor je uit handen die jullie samen hebben afgesproken. En nee, payroll is echt niet iets waar je bang voor hoeft te zijn als werkgever, ook al beweren sommigen van wel. Hieronder lees je nog maar eens welke vier misverstanden er onder andere leven bij sommige mensen over payrollconstructies.

Het is duur

Zoals gezegd betaal je een vast bedrag aan een payrollorganisatie voor hun diensten. Wanneer je te horen krijgt wat dit bedrag is, kun je daar op verschillende manieren op reageren. Je kunt redeneren dat het veel geld is, maar je kunt je ook bedenken hoeveel tijd je maar liefst bespaart en wat je in die tijd kunt doen. Besteed je dit effectief aan het ondernemerschap, dan kan het zomaar zijn dat je de kosten zo weer terugverdient. Los daarvan staan payrollers overigens bekend als een stuk goedkoper dan uitzendbureaus.

Je verliest binding met medewerkers

Sommige mensen zeggen dat werkgevers die een samenwerking aangaan met een payrolling organisatie de binding zullen verliezen met hun medewerkers. In principe is dit echter volledig uit de lucht gegrepen. In het dagelijks leven op de werkvloer verandert er namelijk in feite helemaal niets. Welke band je met je werknemers hebt is en blijft dus grotendeels afhankelijk van jezelf en hoe je je naar je personeel profileert. 

Payrolling

Men bouwt geen pensioen op

Dat medewerkers die volgens een payrollconstructie werken geen pensioen opbouwen is niet waar. Althans, niet per se. Of iemand wel of geen pensioen opbouwt hangt ten eerste af van de cao die gevolgd moet worden. Deze heb je als werkgever te volgen, ook als je aan payrolling doet. Los daarvan is het natuurlijk slim om wel iets met pensioenen te doen voor je personeel. Dit is namelijk een cruciaal onderdeel van goed werkgeverschap.

Het is alleen voor tijdelijke en flexibele contracten

Bij sommige mensen staat payroll vooral bekend als een veelgebruikt instrument in de horecawereld. Daarom denkt men veelal dat het bij payroll alleen maar draait om contracten met flexibele aantallen uren en voor tijdelijke duur. Dat is simpelweg niet waar. Je kunt als werkgever uit elke sector aanspraak maken op een payrollconstructie. De contracten die je vervolgens zijdelings met je medewerkers wenst aan te gaan kunnen zowel flexibel als vast zijn.