Eigen bedrijf

Heeft u een eigen bedrijf, dan dient u uiteraard veel zaken te regelen om alles op orde te hebben. Zo is er de financiële boekhouding, de orderstroom en de personele administratie.

Maar denkt u alstublieft ook aan de scenario’s waarop iets niet gaat zoals het zou moeten en er bepaalde schade ontstaat.

Bedrijfsverzekeringen

Bedrijfsverzekeringen zijn er voor om u in te dekken tegen financiële schade in het geval van calamiteiten en dergelijke.

Waarvoor u zoal een bedrijfsverzekering kunt afsluiten bespreken we hieronder in het kort.

Aansprakelijkheidsverzekering

In het geval een van uw medewerkers tijdens zijn of haar werkzaamheden schade veroorzaakt aan iemand anders, aan een gebouw, of aan bijvoorbeeld een auto, dan bent u gebaat bij een goede aansprakelijkheidsverzekering. U bent dan namelijk als werkgever verantwoordelijk voor de schade.

Gebouwen

U bent met uw onderneming waarschijnlijk gevestigd in een gebouw. Aan dit gebouw kan ook schade ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die met een heftruck tegen een muur aan rijd en met de lepels een gat in deze muur veroorzaakt.

Wat ook kan is dat er brand uitbreekt met de nodige schade tot gevolg.

Stormschade is ook iets wat u mee kunt maken.

Al deze schades kunt u afdekken middels een goede bedrijfsverzekering.

Glas

Glas is een duur product. Dus heeft u veel glas in uw bedrijfspand dan is het risico op een hoge kostenpost groot. U kunt zich hier specifiek voor verzekeren.

Inventaris

Net zoals bij u thuis kunt u zich verzekeren voor schade aan de inventaris van uw bedrijf. Eventuele schade kan veroorzaakt worden door water (lekkage), brand (kortsluiting) of vernieling bij inbraak.

Bedrijfsschade

U kunt zich verzekeren tegen uitvallende inkomsten door bedrijfsschade. Stel u fabriceert een bepaald product met een specifieke machine. Als deze machine wordt gestolen mist u inkomsten.