Een overzicht van de voor- en nadelen van een BHV training

bhv training

Als ondernemer is het van groot belang dat je de veiligheid van jouw bedrijf serieus neemt. Een bedrijfshulpverlening (BHV) training kan het verschil maken wanneer er zich een noodsituatie voordoet in je bedrijf. Maar het aanbieden van een BHV training aan je medewerkers kan betekenen dat je kosten maakt. Voordat je deze beslissing neemt, is het verstandig om de voor- en nadelen van een BHV training af te wegen. In deze blog bespreken we de verschillende aspecten van het aanbieden van BHV training aan je medewerkers.

Wat betekent BHV en waartoe dient een BHV training?

BHV is een afkorting voor bedrijfshulpverlening. Het is een verzamelnaam voor alle maatregelen die een werkgever kan nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers en klanten binnen het bedrijf te waarborgen. Een eerste vereiste hiervoor is dat je medewerkers een BHV training volgen. Hiermee leren zij hoe zij in geval van nood op een adequate en veilige manier kunnen handelen.

Voordelen van het aanbieden van een BHV training

Door je medewerkers op te leiden tot BHV’ers, zorg je voor meer veiligheid op de werkvloer. BHV’ers zijn in staat om snel en adequaat te handelen in geval van nood, waarmee schade en letsel worden beperkt. Hieronder volgen enkele andere voordelen van het geven van een BHV training

Je voldoet aan de Arbowet

Door je medewerkers een BHV training te geven, voldoe je als ondernemer aan de eisen die de Arbowet stelt.

Minder kans op schade

BHV’ers weten hoe zij schade moeten voorkomen en/of beperken.

Personeel voelt zich veiliger

Medewerkers waarderen het wanneer hun werkgever serieus omgaat met hun veiligheid. Door het aanbieden van een BHV cursus geef je aan dat je hun veiligheid hoog in het vaandel hebt staan.

Nadelen van het aanbieden van een BHV training

Hoewel er verschillende voordelen zijn aan het aanbieden van een BHV cursus, zitten er ook nadelen aan. Hieronder bespreken we een aantal van deze nadelen

Kosten

Zoals eerder aangegeven brengt het volgen van BHV training kosten met zich mee. Je moet de training ergens inkopen en je medewerkers verliezen kostbare werktijd door de training te volgen.

Geen garantie op succes

Nadat je medewerkers de BHV cursus hebben gevolgd, ben je niet verzekerd van hun daadkracht bij een noodsituatie. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat zij tijdens een noodsituatie ook daadwerkelijk adequaat handelen.

Verhoging van de werkdruk

Wanneer een medewerker is opgeleid als BHV’er, betekent dit dat hij of zij ook moet worden ingeroosterd voor BHV-diensten. Hierdoor stijgt de werkdruk van de medewerker.

Samenvattend

Het aanbieden van een BHV training aan je medewerkers heeft zowel voordelen als nadelen. Wij denken dat de voordelen echter opwegen tegen de nadelen. Door in je medewerkers te investeren, ben je als ondernemer in staat om een veilige werkomgeving te bieden. Een veilige werkomgeving zal bijdragen aan meer tevreden medewerkers, meer productiviteit en uiteindelijk ook een beter bedrijfsresultaat. Het is dus de kosten en de inspanningen waard om je medewerkers een BHV training aan te bieden.

Bron: AED professionals