Aanpak van de schuldhulp voor bedrijven

Er is een schuldhulpverlening voor particulieren maar er is ook schuldhulp voor bedrijven. In het nieuws zie je het geregeld voorbij komen dat bedrijven een faillissement moeten aanvragen. Een dergelijk faillissement heeft niet alleen voor het bedrijf gevolgen maar kan ook doorstromen naar je privé leven. Bij dreigingen van faillissement is het van belang dat bedrijven de juiste ondersteuning krijgen, oftewel schuldhulp.

Schuldhulp voor bedrijven: Oxyz
Oxyz is een organisatie met medewerkers dat gespecialiseerd is in het verlenen van schuldhulp aan bedrijven. Zij maken een grondige analyse van de situatie waar het bedrijf zich in verkeerd. Vervolgens geven ze aan wat de kansen zijn en hoe het bedrijf ervoor staat.

Niet alleen schuldhulp voor bedrijven ook coaching
Natuurlijk is het belangrijk dat wanneer het bedrijf te maken krijgt met schulden, dat de juiste schuldhulp wordt aangeboden. Maar het is ook van belang dat de eigenaar en zijn collega’s voldoende hulp krijgen aangeboden bij een dreigend faillissement. Dit alleen al om te voorkomen dat collega’s in een ongewenste neerwaartse spiraal terecht komen.
Oxyz is een bedrijf dat jou hierbij kan helpen, er wordt gekeken hoe de kapitaalvernietiging kan worden beperkt. Dat heeft positieve effecten voor de schuldeisers, de ondernemer, werknemers en het gezin.

Van schuldhulp naar doorstart
In sommige gevallen is het door een beperking van kapitaalvernietiging mogelijk om een doorstart te maken. Dit wordt bekeken tijdens een inventarisatie van het bedrijf. Bij deze inventarisatie wordt vooral gekeken of het bedrijf levensvatbaar is. Het bedrijf is levensvatbaar wanneer de problemen zich niet structureel voordoen en er niet geregeld een schuldenlast is. Als dit naar boven komt dan kan het maken van een ‘doorstart’ gerealiseerd worden.